11 juli 2016

MVO

AKOtech maakt morele keuzes, handelt ethisch verantwoord en gaat op een respectvolle manier om met haar opdrachtgevers, medewerkers en omgeving. Respectvol is hierbij de sleutel van het succes voor betrokkenen.

Het welzijn van de medewerkers wordt bevorderd door een gezonde, goede en veilige werkomgeving te creëren. Een gevolg is het extreem lage ziekteverzuim. Goed toegepaste Arboregels zijn in het belang van onze organisatie, medewerkers en opdrachtgevers. AKOtech investeert veel in ontspannen en positieve werksfeer met open communicatie waarbij de medewerkers een eigen verantwoordelijkheid en veel vrijheid hebben. AKOtech communiceert op een open en eerlijke manier over haar beleid, toekomstplannen en koerswijzigingen.

Een belangrijk aandachtsgebied in onze organisatie is de kwaliteit van de diensten die wij leveren. Wij blijven onze medewerkers trainen om een hoge kwaliteit op de lange termijn te kunnen waarborgen en investeren veel in het handhaven van de bewezen kwaliteit en efficiency.

AKOtech handelt conform de wet- en regelgeving en algemeen geldende normen en waarden.

Bijdragen aan een duurzame leefomgeving is onderdeel van onze missie. Wij doen dat onder andere door het ontwikkelen van vooruitstrevende innovatieve installatieconcepten, meet- en regeloplossingen en integratie van systemen. Sinds 2000 hebben wij voor onze opdrachtgevers duurzame oplossingen bedacht en uitgevoerd. Zo voeren wij voor nieuwe en bestaande installaties ook veel Commissioning en Re-Commissioning werken uit. Gevolg; energiebesparing en werkplek comfort verbetering leidend tot een tevreden opdrachtgever/gebruiker.

Een ander belangrijk aandachtgebied binnen onze organisatie is milieuvriendelijk ondernemen. Als voorbeeld: AKOtech neemt energiebesparende maatregelen, beperkt waar mogelijk reiskilometers, beperkt de afvalstroom en verzamelt en verwerkt gescheiden het overblijvende afval.

Wij nemen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op verschillende manieren:

Zo sponsoren wij verschillende lokale organisaties welke een maatschappelijk belang dienen.

AKOtech draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie door medewerkers uit de regio aan te trekken. Dit levert ook weer voordelen voor het milieu op

Onze financiële verantwoording – balans en resultatenrekeningen zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.